Návod jak jednoduše složit rakev

Návod na složení rakve

"a" verze : malé. větší a střední plemeno (bez zajišťovacích potřeb)
"a + b" verze : velké plemeno ( včetně zajišťovacích potřeb)

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
16a
17a
18a6b
9b
13b
14b